de PVV

‘Toen een oudere man in de klas ermee werd geconfronteerd dat hij connecties had met de MIVD was hij meteen weg”

Geert Tomlow

Het zou niet de eerste keer zijn dat de Nederlandse inlichtingendiensten zich richten op politieke partijen. In de tijd van de Koude Oorlog was de Communistische Partij Nederland met stip doelwit nummer 1 van de voorloper van de AIVD, de BVD.

Maar ter rechterzijde van het politiek spectrum? Jammer genoeg weten we daar nog maar vrij weinig van. In het recent verschenen rapport over extreemrechts in Nederland natuurlijk geen woord over de PVV. Maar betekent dat ook dat de diensten de partij volledig met rust laten?

Continue reading

het scenariodenken

Dick Schoof,
Directeur-Generaal Veiligheid van het ministerie van Justitie:

“Bijna alle grote dreigingen die in Nederland tot ontwrichting kunnen leiden komen van buiten”

De dozen zijn gepakt, alleen Zoetermeer mag blijven. Met terugwerkende kracht is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar directoraat Veiligheid kwijt.

Continue reading