het scenariodenken

Dick Schoof,
Directeur-Generaal Veiligheid van het ministerie van Justitie:

“Bijna alle grote dreigingen die in Nederland tot ontwrichting kunnen leiden komen van buiten”

De dozen zijn gepakt, alleen Zoetermeer mag blijven. Met terugwerkende kracht is het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar directoraat Veiligheid kwijt.

Dick Schoof hoeft niet ver te sjouwen, maar verliest een deel van zijn boedel. Of er daadwerkelijk problemen mee worden opgelost zal nog moeten blijken.

De positie van de AIVD verandert wel flink. Al het beleid op het terrein van veiligheid verhuisd naar de buurman. Wat dat in de toekomst gaat betekenen zal nog moeten blijken.