• Buro Jansen & Janssen is een onderzoeksburo dat politie, justitie, inlichtingendiensten, de overheid in Nederland en Europa kritisch volgt. Een grond-rechten kollektief dat al 30 jaar publiceert over uitbreiding van repressieve wetgeving, publiek-private samenwerking, bevoegdheden, overheids-optreden en andere staatsaangelegenheden.
  Buro Jansen & Janssen Postbus 10591, 1001EN Amsterdam, 020-6123202, 06-34339533, signal +31684065516, info@burojansen.nl (pgp)
  Steun Buro Jansen & Janssen. Word donateur, NL43 ASNB 0856 9868 52 of NL56 INGB 0000 6039 04 ten name van Stichting Res Publica, Postbus 11556, 1001 GN Amsterdam.

 • Categorieën

 • Wetsvoorstel WIV 2017 documenten

  De WIV 2017 volgt de WIV 2002 op, die een wijziging is van de eerste Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten uit 1987. Voordien was het werk van de inlichtingendiensten geregeld via een Koninklijk Besluit.

  Naast de verschillende wetten met de begeleidende Memorie van Toelichtingen en tussentijdse wijzigingen zijn hier ook te vinden de jaarverslagen van de AIVD, MIVD en de toezichthouder de CTIVD. Daarnaast ook alle toezichtsrapporten van de CTIVD en de jaarverslagen van de CIVD, de commissie stiekem. Daarnaast zijn de reacties van de Raad van State, de CTIVD en de Autoriteit Persoonsgegevens op het wetvoorstel WIV 2017 toegevoegd.

  Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten WIV 2017

  Memorie van Toelichting WIV 2017

  Reactie Raad van State op wetsvoorstel WIV 2017

  Reactie CTIVD op wetsvoorstel WIV 2017

  Reactie Autoriteit Persoonsgegevens op wetsvoorstel WIV 2017

  AIVD jaarverslag 2016

  AIVD jaarverslagen 2000 – 2016

  BVD / AIVD jaarverslagen 1945 – 1999

  MIVD jaarverslag 2016

  MIVD jaarverslagen 1997 – 2016

  Toezichtsrapporten CTIVD

  Jaarverslagen CTIVD

  CIVD jaarverslagen (verslagen commissie Stiekem)

  Wijziging WIV 2002, 2006

  Wijziging WIV 2002, 2003

  Memorie van Toelichting WIV 2002

  Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten WIV 2002

  Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten WIV 1987 (geconsolideerde versie, inclusief wijzigingen in 1993)

  Memorie van Toelichting WIV 1987

  Koninklijk Besluit 5 augustus 1972, nr 3, nieuwe regeling

  Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken over de mogelijke openbaarmaking van het vertrouwelijke KB, 16 april 1969

  Stukken met betrekking tot de wijziging in 1956

  Koninklijk Besluit 1 maart 1956, nr. 9, wijziging

  Stukken met betrekking tot de wijziging in 1951

  Koninklijk Besluit 25 augustus 1951, nr 2, wijziging

  Koninklijk Besluit 8 augustus 1949, nr. 51

  Koninklijk Besluit 9 april 1946, nr. 27

  Beschikking Chef Staf Militair Gezag, 29 mei 1945